به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، جلال یزدانی اظهار کرد: تمام برنامهها و کمکهای این نهاد به مددجویان غیر سالمند و فرزندان خانوارهای تحت حمایت باهدف زمینهسازی برای رشد و ارتقای جایگاه علمی و اجتماعی و آنها انجام میشود.
وی بابیان اینکه تحصیل در دانشگاه یکی از راههای توانمندسازی فرزندان مددجویان است، گفت: کمیته امداد اصفهان در حد توان و منابع خود از دانشجویان تحت حمایت در مقاطع مختلف تحصیلی حمایت میکند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اصفهانپرداخت کمکهزینههای تحصیلی و شهریه را از مهمترین بخشهای برنامه حمایت از دانشجویان این نهاد عنوان کرد و افزود: ۳۴۲۴ نفر از دانشجویان تحت حمایت در نهماهه سپریشده از سال جاری ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان در این زمینه دریافت کردند.
یزدانی افزود: ۷۷۵ میلیون تومان از این مبلغ صرف پرداخت کمکهزینه تحصیلی و مابقی به پرداخت کمکهزینه شهریه دانشجویان تحت حمایت اختصاصیافته است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به افزایش کمکهای مستقیم خیران و نیکوکاران به برنامه حمایت تحصیلی این نهاد، گفت: مردم نوعدوست استان اصفهان میتوانند با استفاده از روشهای نوین مشارکت در عرصه خیر و احسان ازجمله کد دستوری #۰۳۱*۸۸۷۷*، تلفن نیکوکار ۰۹۶۸۸۷۷، سامانه پیام کوتاه ۸۸۷۷ وتارنمای emdad.ir ، یاریرسان همشهریان نیازمند خود باشند.