چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰
1:49:08 - یکشنبه 30 دسامبر 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان: شبکه‌های اجتماعی واقعیت‌ها را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند/فعالیت‌های ذوب‌آهن برای مردم بازگو شود ‌
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان: شبکه‌های اجتماعی واقعیت‌ها را اطلاع‌رسانی نمی‌کنند/فعالیت‌های ذوب‌آهن برای مردم بازگو شود ‌
گروه استان‌ها ــ مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه واقعیت کشور آن چیزی نیست که امروز در شبکه‌های بیگانه منعکس می‌شود، گفت: متأسفانه این شبکه‌ها به‌واسطه حمایت استکبار به‌صورت قارچ‌گونه در حال گسترش است.

– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنجان ، منصور یزدیزاده در نشست با مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در کارخانه ذوبآهن اظهار داشت: بسیار مهم است یک خبرگزاری که مسئولیت سنگین جمعآوری و انتشار اطلاعات را بهعهده دارد کارکنان آن جزء فرهیختگان جامعه و اهل فن باشند، چرا که متأسفانه شاهدیم بسیاری از اطلاعات از طریق شبکههای اجتماعی به مردم انتقال داده میشود و این مهم توسط افرادی با کمترین دانش انجام میگیرد.

وی افزود: چنانچه افراد تعهدی نیز نداشته باشند اطلاعات نادرست و ناامیدکننده به مردم منتقل خواهد شد که متأسفانه این موضوع در کشور شیوع پیدا کرده است.مدیرعامل کارخانه ذوبآهن با بیان اینکه امروزه با این نوع عملکرد برخی شبکههای اجتماعی، جای خالی بسیاری از کتب و خبرگزاریها و اطلاعاتی که دارای منبع بوده و در چارچوبی صحیح شکل گرفته احساس میشود، تصریح کرد: مردم به فعالیتهای شبکههای اجتماعی اقبال نشان داده و با انتشار اطلاعاتی که نمیدانند مبنای صحیح یا اشتباهی دارد برخی بداخلاقیها در جامعه شیوع پیدا میکند.وی ادامه داد: این مسئله وظیفه رسانهها را بسیار سنگینتر کرده چراکه یک خبرگزاری همچون خبرگزاری تسنیم بهعنوان مجموعهای که مخاطبان آن حدود ۳۵ میلیون نفر در داخل کشور بوده و قطعاً با توجه به تنوع زبانی که دارد در دیگر کشورها نیز مخاطبان خود را در منطقه و دیگر کشورهای دنیا به خود اختصاص داده بتواند واقعیتها را به آنها انتقال دهد.یزدیزاده با ابراز اینکه "واقعیت کشور آن چیزی نیست که امروز در شبکههای بیگانه میشنویم"، خاطرنشان کرد: متأسفانه این شبکهها بهواسطه حمایت استکبار بهصورت قارچگونه در حال گسترش بوده و این مهم کار خبرگزاریای چون خبرگزاری تسنیم را سخت کرده و باید گفت خبرنگاران با قلم خود و صنعت با ابزار و فولاد در حال جنگیدن هستند تا بتوانند پرچم کشور را در اهتزاز نگاه دارند.وی اضافه کرد: بنده معتقدم کارهایی که مبانی فرهنگی، اجتماعی و فکری دارد بسیار پیچیدهتر از کارهایی است که در صنعت انجام میگیرد و تأثیرگذاری بالایی دارد و امیدوارم در رقابت نابرابری که در حوزه اطلاعرسانی ایجاد شده پیروز باشید.صنعت کشور با آغاز به کار ذوبآهن شکل گرفت مدیرعامل کارخانه ذوبآهن با اشاره به تاریخ شکلگیری ذوبآهن گفت: صنعت کشور با آغاز به کار ذوبآهن شکل گرفت و تمام صنایعی که در زمینه فولاد و صنایع وابسته فعالیت خود را آغاز کردهاند ناشی از ظهور و بروز ذوبآهن بوده است.وی با اعلام اینکه کارخانه ذوبآهن حدود ۸۰۰ هکتار فضای تولید در اختیار دارد، افزود: در دنیا دو روش عمده تولید فولاد وجود دارد؛ نخست روش کوره بلند و دیگری احیای مستقیم است که ۸۰ درصد روش تولید بهروش کوره بلند صورت میگیرد، اما در ایران بهعکس بوده بهگونهای که ۱۰ درصد تولید بهروش کوره بلند است که در ذوبآهن انجام میشود و ۹۰ درصد تولید بهروش احیا انجام میگیرد.یزدیزاده ادامه داد: دلیل این مسئله آن است که در کشور گاز فراوان وجود دارد و مبنای تشخیصی که برای توسعه داده شده احیای مستقیم و استفاده از گاز طبیعی بوده است. باید توجه داشت در کشور روسیه که بزرگترین ذخیره گاز را در اختیار دارد تولید فولاد بهروش کوره بلند انجام میگیرد و دلیل آن نیز تبدیل گاز به فرآوردههای دیگر بوده که ارزش افزوده بسیاری را ایجاد میکند، اما متأسفانه توسعهای که در کشور در حال شکلگیری است مبنای آن احیای مستقیم بوده است.وی خاطرنشان کرد: فرآینده کوره بلند ذوبآهن فرآیندی بسته بوده بهشکلی که زغال تبدیل به کُک شده و گازی که در آنجا تولید میشود در کوره بلند و نوردها مورد استفاده قرار میگیرد، در نتیجه وابستگی ذوبآهن به گاز طبیعی کمترین میزان ممکن است.ثبت رکورد تولید چدن در کارخانه ذوبآهن اصفهاناصفهان| مدیرعامل جدید کارخانه ذوبآهن انتخاب شد۵۸۵هزار تن محصول از ذوبآهن صادر شدمدیرعامل کارخانه ذوبآهن مبانی توسعه ریل کشور را کارخانه ذوبآهن دانست و اضافه کرد: در گذشته کارخانه ذوبآهن در قالب شرکت ملی ذوبآهن ایران در کشور فعالیت داشت و تمامی معادن زغالسنگ و سنگآهن متعلق به آن بودند و ریلگذاریهایی که در کشور انجام گرفته مبدأ و مقصد آن به اصفهان و کارخانه ذوبآهن بوده که بهمرور گسترش یافته است.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تولید فولاد در کشور بهروش احیا بوده و آن چیزی که در این روش مورد نیاز است، تولید کنسانتره سنگآهن است؛ در نتیجه هجوم بهسمت سنگآهنی که باید مستقیماً در ذوبآهن مورد استفاده قرار میگرفت رفته رفته افزایش یافت تا جایی که معادن سنگآهنی که از کارخانه ذوبآهن جدا شده بودند، در پرتو حقوق دولتی تعلل میکردند بهجای توسعه معادن خود را درگیر مسائل پاییندست میکردند.در چشمانداز ۱۴۰۴ باید به ۵۵میلیون تن ظرفیت فولاد برسیم یزدیزاده بیان کرد: در چشمانداز ۱۴۰۴ باید به ۵۵میلیون تن ظرفیت فولاد برسیم، اما با وضعیت فعلی و درگیری معادن با مسائل پاییندست پیدا کرده و منابعی نیز برای آنها باقی نمانده است که بتوانند در حوزه استخراج و سرمایهگذاری در توسعه برداشتهای سنگآهن در عمق انجام دهند طبیعتاً امکان رسیدن به این چشمانداز را از دست خواهیم داد.وی افزود: آثار این مسئله برای ذوبآهن زیانبارتر بوده چراکه ۹۰ درصد تولید فولاد بهروش احیا انجام میشود و آنها نیز به کنسانتره سنگآهن نیازمند هستند و بر همین اساس بهپشتوانه هزینه هر کیلو ۴۰۰تومان کمتر هزینه مصرف انرژی تمام معادن سنگآهن را در اختیار گرفته و منابع سنگآهن را در اختیار گرفته تبدیل به کنسانتره شده و سنگآهنی برای ذوبآهن باقی نمانده و نتیجه آن فعالیت ذوبآهن با ۶۰ درصد ظرفیت تولید است.مدیرعامل کارخانه ذوبآهن تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی در بازار بورس کالا در رقابت خرید قرار میگیریم بهدلیل اینکه دیگر تولیدکنندگان فولاد منافع تولید را از جای دیگر میبرند حساسیتشان به قیمت بسیار پایین است و این خود یکی دیگر از مشکلاتی است که امروز با آن دست به گریبان هستیم.وی با ابراز اینکه ۱۷ هزار نفر در معادن زغالسنگ کشور مشغول به فعالیت هستند، گفت: معادن زغالسنگی در کشور وجود دارد که به ذوبآهن وابسته بوده و چنانچه مشکلی برای این مجموعه بهوجود بیاید معادن زغالسنگ نیز با مشکل مواجه خواهند شد و نباید فراموش کرد قشر فوقالعاده زحمتکش در معادن زغالسنگ مشغول فعالیت هستند.یزدیزاده گفت: سایر صنایع فولادی کشور هیچگونه وابستگی به زغالسنگ و کک ندارند در نتیجه بار مسئولیت ذوبآهن در رابطه با معادن زغالسنگ افزایش مییابد.حقایق ذوبآهن باید برای مردم بازگو شود وی با اظهار اینکه کارخانه ذوبآهن در افکار عمومی مظلوم واقع شده است، اضافه کرد: هر زمان در خصوص ذوبآهن صحبتی بهمیان میآید برخی افراد مشکلات ذوبآهن، بازنشستگان فولاد و… در ذهنشان تداعی میشود و این درحالی است که اگر حقایق و واقعیتهای ذوبآهن برای مردم بازگو شود فعالیتهای جهادی کارکنان این مجموعه در اذهان عمومی تداعی خواهد شد.وی با اشاره به چالش آب در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: ما در منطقهای مشغول به فعالیت هستیم که در حوزه آب با چالشهای جدی مواجه است و در این خصوص خوشبختانه مصرف آب خام بهشدت کاهش یافته و برداشت آب خام کارخانه در حدود ۴دهم مترمکعب است اما همراهی کارخانه ذوبآهن با مدیریت استان در خصوص رفع چالش کمآبی وجود دارد.یزدیزاده همچنین گفت: در حوزه زیستمحیطی باید گفت ذات صنعت آلاینده بوده اما باید آلودگیها را کنترل کرد تا به حد استاندارد نزدیک شود و ذوبآهن با اینکه صنعتی ۵۰ساله است در گذر زمان نوسازی انجام گرفته و الکتروفیلترهای مختلف نصب شده و کنتورهایی نیز وجود دارد که حجم قابل توجهی از غبارها را کاهش داده است و همچنان در تلاش هستیم تا آلایندگیها را کاهش دهیم.۱۱میلیارد تومان هزینه نگهداری فضای سبز ذوبآهن است وی مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان را هزینه نگهداری فضای سبز ذوبآهن اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس استانداردها ۲۵ درصد واحدهای صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد اما امروز بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار فضای سبز وجود دارد که ۲ هزار هکتار آن غرقآبی و مابقی دیمی هستند و به کمآبی مقاوم هستند و نمونه آن در هیچ کجای کشور وجود ندارد.مدیرعامل ذوبآهن افزود: برنامهریزیهای متعددی در خصوص استفاده از پساب در کارخانه ذوبآهن انجام گرفت و برای نخستین بار بخشی از پساب زرینشهر را خریداری کرده، قرارداد پساب فولادشهر منعقد شد و قرارداد مصرف پساب نجفآباد نیز در حال انعقاد بوده تا ناف ذوبآهن از مصرف آب خام بریده شود.انتهای پیام/ش*
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  اصفهان| ترکیب تیم فوتبال سپیدرود در دیدار با ذوب‌آهن مشخص شد
0/5 (0 نقد و بررسی)

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

بانک پاسارگاد