«مرتضی صفاری نطنزی»، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص حضور برخی کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرمایهگذاری در سوریه گفت: برخی مقامات عربستان و امارات این موضوع را مطرح کردند که در قالب سیاسی و نظامی موفقیتی در منطقه نداشتند و باید در حوزه اقتصادی ورود کنند.

وی تصریح کرد: خواست این کشورها برای حضور بیشتر و جلوگیری از حضور و نفوذ ایران در سوریه انجام میگیرد که ما باید حواسمان جمع باشد. شاید شرایط فعلی اقتصادی کشورمان مطلوب نباشد اما اگر هماهنگی و اتحاد درون کشور ایجاد شود، این ظرفیت و توانایی را داریم که حضور جدیتری در سوریه داشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت سوریه خواستار حضور ایران در این کشور است، افزود: دولت و مردم سوریه کمکهای ایران را فراموش نکرده و نمیکنند و همه این مسائل به توانایی ایران در شرایط فعلی که رقابتی شده، برمیگردد. بخش خصوصی در این زمینه باید فعال شود زیرا دولت به تنهایی در توان ندارد که در سوریه پروژههای اقتصادی را پیش ببرد.