به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتباط بی واسطه و مستمر با مردم، به انعکاس اقدامات، فعالیت ها، مواضع و دیدگاه های خود در شبکه های اجتماعی می پردازند.

احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامینیز گفت و گوی خود را با عنوان " اقدام ارزشمند حذف نردهها در نماز جمعه تهران جرقهای برای افزایش ارتباط میان مردم و مسئولان" به اشتراک گذاشته است.