به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمد مهدیزاده پیش از ظهر امروز در سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی در اصفهان با اشاره به اینکه شخصیتهای بزرگی در سازمان نهضت سوادآموزی فعالیت داشته و این اتفاق از افتخارات این سازمان است، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ نفر آموزشیار نهضت در دوران شکلگیری این سازمان در راه خدمت به مردم دچارات جراحات شدید و در نهایت معلول شدند و ۲۲ نفر نیز در این را ه به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه طی ۱۴ سال اخیر بیسوادان بیش از هفت هزار روستا در کشور تحت پوشش فعالیتهای سازمان سوادآموزی قرار گرفت، گفت: باید توجه داشت که در برخی از این مناطق به علت تعصبات موجود امکان استفاده از آموزشیار خانم را نداشتیم اما در نهایت با استفاده از ظرفیت یک هزار آموزشیار توانستیم بیسوادی در این روستاها را به صفر برسانیم.

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به اینکه امروز در کوچه و خیابان احساس می کنیم که بیسوادی نیست و این اتفاق جای افتخار دارد، افزود: متاسفانه بسیاری از ارزشها و رویدادهای سوادآموزی که در گذشته اتفاق افتاده است ثبت نشده تا برای نسل کنونی به صورت مستند بازگو شوند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه سوادآموزی در کشور سرآمد است، اضافه کرد: اصفهان استانی کویری است و به دلیل وجود افراد تحصیل کرده در جایگاه استانهای پیشرفته قرار دارد. در این استان مهاجرت وجود دارد و با ورود افراد مهاجر بیسواد به این استان، همچنان روند سواد آموزی صورت می گیرد و از این نظر این استان بسیار شاخص است.

خبر جدید  نفت، روند پیشرفت کشور را کند کرد

مهدیزاده خاطرنشان کرد: بایستی تلاش کنیم خصلتهای پسندیده انصاف، انسان بودن، دوری از زیادهخواهی، بخشیدن و با هم بودن، آموزش مهارتهای زندگی و صبر را به فرزندان خود بیاموزیم.

وی تاکید کرد: استان اصفهان در حوزه سوادآموزی باید به مهارت آموزی بپردازد و در آموزههای جدید هم با الگوسازیها همچنان سرآمد و پیشتاز باشد.